0

රෝගියෙකු රැගෙන යමින් සිටි වෑන් රථයක් අනතුරකට ලක් වෙයි


අද උදැසන 8ට පමණ මාතර අකුරැස්ස ප්‍රධාන මාර්ගයේ හිත්තැටිය ප්‍රදේශයේදී අනතුරක් සිදු වුණා.ඒ අසාධ්‍ය රෝගියෙක් රැගෙන යමින් තිබූ වෑන් රථයක් හා ත්‍රී රෝද රථයක් එකි නෙක ගැටීමෙන් අනතුරින් කිසිවෙකුටත් බරපතළ තුවාල සිදු වී නොමැති අතර වෑන් රථයේ රැගෙන ආ රෝගියා ගිලන් රථයක් මාර්ගයෙන් රෝහල වෙත රැගෙන ගොස් තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *