0

යාංගල්මෝදරදී ලොරි රථයක් හා යතුරුපැදියක් ගැටීමෙන් යතුරුපැදිකරු මරුට .


කොළඹ කුරුණෑගල මාර්ගයේ යාංගල්මෝදර ප්‍රදේශයේදී අද පස්වරු 1.30 ට පමණ ලොරි රථයක් හා යතුරුපැදියක් ගැටීමෙන් අනතුරක් සිදු වුණා .අනතුරෙන් යතුරුපැදිකරු එම ස්ථානයේදී ම මිය ගොස් තිබෙනවා .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *