0

තංගල්ල,කුඩාවැල්ල ප්‍රදේශයේදී රාජ්‍ය බැංකුවකින් මුදල් කොල්ලකයි


පොලිසිය සදහන් කලේ කුඩාවැල්ල රාජ්‍ය බැංකුවට කඩා වැදුන අවිගත් නාදුනන පිරිසක් මෙම වෙඩි තැබීම සිදුකොට ඇති බවයි.තුවාල ලැබූ ගණුදෙනුකරුවෙකු මේ වන තංගල්ල මූලික රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබනවා .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *