0

පිටිගල නගරයේ රබර් කර්මාන්ත ශාලාවකින් ගින්නක්


ඊයේ රාත්‍රි 7.00 ට පමණ පිටිගල නගරයේ රබර් කර්මාන්ත ශාලාවක ගින්නක් හට ගෙන තිබේ.පිටිගල පොලීසිය, ගම්වාසීන් සහා ගාල්ල නගර සභාවේ ගිනි නිවීමේ එ්කකය එක් ව ගින්න නිවා දමා ඇත.ගින්න හේතුවෙන් කර්මන්ත ශාලාව සම්පූර්ණයෙන් ම විනාශ වූ අතර අසළ තිබු නිවාස කිහිපයකට ද සුළු හානි සිදු ව තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *