0

අනාරක්ෂිත දුම්රිය හරස් මාර්ගයේදී කුඩා ලොරි රථයක් අනතුරක


අනුරාධපුර සිට කොළඹ දක්වා ධාවනය වු දුම්රියක කුඩා ලොරි රථයක් ගැටීමෙන් මෙම අනතුර සිදු ව තිබෙනවා.මෙම අනතුර මැද්දේගම අනාරක්ෂිත දුම්රිය හරස් මාර්ගයේ දි සිදු ව ඇති අතර රථයේ ගමන් ගත් දෙදෙනෙකු තුවාල ලබා කුරුණෑගල ශික්ෂණ රෝහලට ඇතුලත් කර තිබෙනවා .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *