0

යක්කල ප්‍රදේශයේ වෙළඳසැලක ගින්නක්

කොළඹ – නුවර මාර්ගයේ යක්කල, වැරැල්ලවත්ත ප්‍රදේශයේ පිහිටි ලී බඩු වෙළඳසැලක ගින්නක් හටගෙන තිබේ.ගම්පහ ගිනි නිවීම් ඒකකය සඳහන් කළේ, ගින්න නිවා දැමීම සඳහා සේවා රථ 3ක් යොමු කර ඇති බව ය.මේ අතර ගින්න හේතුවෙන් කොළඹ – නුවර මාර්ගයේ කොළඹ දෙසට වන මංතීරුවේ රථවාහන ධාවනයට බාධා පැමිණ ඇති බව පොලීසිය සඳහන් කළේය.මේ වන විට ගින්න මැඩ පැවත්වීමට කටයුතු කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *