0

දඹුල්ල, බකමූණ ප්‍රධාන මාර්ගයේදී ත්‍රීරෝද රථයක් හා යතුරුපැදියක් ගැටී දෙදෙනෙකුට තුවාල


අද දහවල් 1.30 ට පමණ දඹුල්ල බකමූණ ප්‍රධාන මාර්ගයේදී මෙම අනතුර සිදු ව තිබෙනවා .මාර්ගයේ ගමන් ගත් ත්‍රීරෝද රථයක් හැරවීමට උත්සාහ කිරීමේදී යතුරු පැදිය ත්‍රීරෝද රථයේ ගැටී ඇති අතර අනතුරෙන් යතුරුපැදියේ ගමන්ගත් දෙදෙනෙකු තුවාල ලබා දඹුල්ල රෝහලට ඇතුලත් කර තිබෙනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *