0

දඔුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන භුමියේදී නිදා සිටි පුද්ගලයෙකුගේ මතින් ලොරියක් ගමන් කරයි (CCTV දර්ශන)


අද අළුයම දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන භුමියේදී නිදා සිටි පුද්ගලයෙකු මතින් ලොරියක් ගමන් කිරිම හේතුවෙන් පුද්ගලයෙකු
මිය ගොස් තිබෙනවා .අප යුරිපෝටර් උපුල් කුමාර සඳහන් කලේ මෙලෙස මිය ගොස් ඇත්තේ වෙළඳ සලක සේවකයෙකු බවයි .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *