0

රියැදුරුට නින්ද ගිය ටිපර් රථය මාර්ගයෙන් ඉවතට


හබරණ – ත්‍රිකුණාමළය මාර්ගයේ අලුත්ඔය ප්‍රදේශයේදී ත්‍රිකුණාමළය දෙසට ධාවනය වූ ටිපර් රථයක් රියැදුරුට නින්දයාම හේතුවෙන් මාර්ගයෙන් ඉවතට ගොස් අනතුරක් සිදු වුණා .අනතුරෙන් රියැදුරු තුවාල ලබා කන්තලේ රෝහලට ඇතුලත් කර තිබෙනවා .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *