0

මහ මඟ නිදැල්ලේ හැසිරෙන ගවයන් නිසා රිය ධාවනය අවදානමක


බදුල්ල කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ බලංගොඩ, ඉඹුල්පේ, පඹහින්න යන ප්‍රදේශවල මාර්ගය ආසන්නයේ රැදි සිටින ගවයන් හේතුවෙන් රථ වාහන රියැදුරන් දැඩි අපහසුතාවයට පත්ව තිබෙනවා .රියැදුරන් පවසන්නේ මේ පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන ලෙසයි .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *