0

කහටගස්දිගිලිය රන්පත්විල ප්‍රදේශයේ ජනතාවට වන අලින්ගෙන් පීඩා


අද අලුයම කහටගස්දිගිලිය, රන්පත්විල ප්‍රදේශයට පැමිණි වන අලින් වගාවන්ට හානි කර තිබෙනවා .ප්‍රදේශයේ ජනතාව පවසන්නේ මෙලෙස වන අලින් ගම් වැදීම හේතුවෙන් තමන් දැඩි පීඩාවකට පත් ව ඇති බවයි .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *