0

කහවත්ත, පනාපිටියේදී ත්‍රීරෝද රථයක් මාර්ගයෙන් ඉවතට පෙරළෙයි

කහවත්ත පනාපිටියේදී මාර්ගයේ ගමන් ගත් ත්‍රීරෝද රථයක් මාර්ගයෙන් ඉවතට ගොස් පෙරළීයාමෙන් මෙම අනතුර සිදුව ඇති අතර අනතුරෙන් ත්‍රීරෝද රථයේ ගමන්ගත් දෙදෙනෙකු තුවාල ලබා කහවත්ත රෝහලට ඇතුළත් කර තිබෙනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *