0

කොළඹ – රත්නපුර මාර්ගයේ කුරුවිට ප්‍රදේශයේදී කන්ටේනර් රථයක් මාර්ගය හරහා පෙරළෙයි


අද අලුයම කුරුවිට ප්‍රදේශයේදී මෙම අනතුර සිදු ව තිබෙනවා.මාර්ගයේ ගමන් ගත් කන්ටේනර් රථය මාර්ගය හරහා පෙරළී යාමෙන් රථ වාහන ගමනාගමනයට බාධා සිදු වූණා.අප යුරිපෝටර් දිලුම් තරංග පැවසුවේ උදැසන 11ට පමණ මාර්ගයේ ගමනාගමනය යළි යථා තත්ත්වයට පත් කළ බවයි .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *