0

කොළඹ – කුරුණෑගල මාර්ගයේ මැටියගනේ ප්‍රදේශයේදී ලොරි රථයක් මාර්ගයෙන් ඉවතට පෙරළෙයි(09.04.18)


කොළඹ – කුරුණෑගල මාර්ගයේ මැටියගනේ ප්‍රදේශයේදී ඊයේ පස්වරුවේ මෙම අනතුර සිදු ව තිබෙනවා .යුරිපෝටර් අරුණ ප්‍රියශාන්ත සඳහන් කළේ මාර්ගයේ ගමන් ගත් ලොරි රථය ලිස්සා යාම හේතුවෙන් මෙම අනතුර සිදු ව ඇති බවයි.අනතුරෙන් රියැදුරු තුවාල ලබා නාරම්මළ රෝහලට ඇතුලත් කර තිබෙනවා .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *