0

මිද්දෙනිය – හුංගම මාර්ගයේ තලාව ප්‍රදේශයේදී ටිපර් රථයක් හා වෑන් රථයක් ගැටේ (10.04.18)

මිද්දෙනිය – හුංගම මාර්ගයේ තලාව ප්‍රදේශයේදී මෙම අනතුර සිදු ව තිබෙනවා.යුරිපෝටර් අරුණ හේමන්ත සඳහන් කළේ ඊයේ පස්වරුවේ සිදු වූ මෙම අනතුරෙන් ටිපර් රථයේ රියැදුරු තුවාල ලබා ඇඹිලිපිටිය රෝහලට ඇතුලත් කර ඇති බවයි .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *