0

හලාවත – කුරුණෑගල මාර්ගයේ මුගුණුවටවන ප්‍රදේශයේදී යතුරුපැදි දෙකක් මුහුණට මුහුණ ගැටේ


හලාවත – කුරුණෑගල මාර්ගයේ මුගුණුවටවන ප්‍රදේශයේදී යතුරුපැදි දෙකක් මුහුණට මුහුණ ගැටීමෙන් මෙම අනතුර සිදු ව තිබෙනවා .අනතුරෙන් දෙදෙනෙකු තුවාල ලබා හලාවත මූලික රෝහල වෙත ඇතුලත් කර තිබෙනවා .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *