0

නාවින්න,ශ්‍රී දේවානන්ද මාර්ගයේදී මෝටර් රථයක් දුම්රියක ගැටේ.(12.04.18)


නාවින්න,ශ්‍රී දේවානන්ද මාර්ගයේදී මෝටර් රථයක් දුම්රියක ගැටීමෙන් අනතුරක් සිදු වී තිබෙනවා.අප යුරිපෝටර් සේනක ජයතිලක සදහන් කළේ මෙම අනතුර ඊයේ පස්වරු 5.30 ට පමණ සිදුව තිබෙන අතර දෙදෙනෙකු තුවාල ලබා ඇති බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *