0

පෑලියගොඩදී ටිපර් රථයක් මාර්ගය හරහා පෙරළෙයි.

පෑලියගොඩ අලුත් පාලමට ආසන්නව ටිපර් රථයක් මාර්ගය හරහා පෙරළී යාමෙන් අනතුරක් සිදු වුණා.අනතුරින් වෑන් රථයකට ද හානි සිදු වී තිබෙනවා.මාර්ගයේ රථ වාහන තද බදයක් පැවති අතර ටිපර් රථය මාර්ගයෙන් ඉවත් කිරීමේ කටයුතු සිදු කළා.

0

වේගය පාලනය කර ගැනීමට නොහැකි වූ වෑන් රථය නවතා තිබූ ලොරි රථයක ගැටේ.

වවුනියාව මුණ්ඩිමුරිප්පුව ප‍්‍රදේශයේදී මාර්ගය ආසන්නයේ නවතා තිබූ ලොරි රථයක වෑන් රථයක් ගැටීමෙන් මෙම අනතුර සිදුවී තිබෙනවා. අනතුරින් දෙදෙනෙකු බරපතල තුවාල ලබා තිබෙනවා.