0

අම්පාර නුගේලන්ද ප්‍රදේශයේ ජනතාවට වන අලින්ගෙන් පීඩා.

අම්පාර නුගේලන්ද ප්‍රදේශයේ ජනතාව වන අලි ගම් වැදීම හේතුවෙන් දැඩි පීඩාවකට පත්ව තිබෙනවා . මෙලෙස වන අලි ගම් වැදීම හේතුවෙන් තම දේපල හා වගාවන්ටද හානි කර තිබෙනවා.

0

රියදුරුට නින්ද යාමෙන් ජිප් රථය අනතුරක.

මොණරාගල වැල්ලවාය මාර්ගයේ දී මෙම අනතුර සිදු විය. පැලවත්ත ප්‍රදේශයේ දී මාර්ගයේ ගමන් ගත් ජිප් රථය රියදුරුට නින්ද යාම හේතුවෙන් ඉදිරියෙන් ගමන් ගත් උක් ප්‍රවාහනය කළ ට්‍රක්ටර් රථය ගැටී තිබෙනවා