0

පන්නලදී ලොරියක් කරණම් ගසයි

අද උදෑසන දඹුල්ල – කුරුණෑගල මර්ගයේ පන්නලදී ලොරි රථයක් පෙරළී ගොස් තිබේ. වැලි ප්‍රවාහනය කළ ලොරි රථයක ඉදිරිපස රෝදයක් පුපුරායාමෙන් පසු රියැදුරුට ලොරිය පාලනය කර ගැනීමට නොහැකි වීමෙන් මෙම අනතුර සිදුව තිබේ.අනතුරෙන් කිසිවෙකුට හානියක් සිදු ව නොමැත.