0

අකුරු කරන්නට මඟ පෙන්වූ ගුරු භවතුන්ට ආදී සිසුන්ගෙන් ගුරු උපහාර

පන්නල, සඳලංකාව මධ්‍ය විද්‍යාලයේ ආදි සිසුන් මෙල‍ෙස අද තම පාසල් ජීවිතයේ අකුරු කරන්නට ගුරු හරුකම් ලබා දුන් මේ දක්වා විශ්‍රාම ගත් ගුරු භවතුන් 100කට වැඩි පිරිසකට උපහාර දැක්වීමේ උත්සවයක් සංවිධානය කර තිබුණා.විශේෂයෙන් මේ අතර පාසල ආරම්භක සමයේ සිටි ගුරුවරුද උපහාර… Continue Reading

0

මාර්ගය පිළිසකර කිරීමේ කටයුතු සිදු නොවීමෙන් ගමනාගමනයට බධා

කටුගස්තොට – මඩවල මාර්ගයේ නවයාලතැන්න ප්‍රදේශයයි .මෙම ස්ථානයේ මාස 3ක කාලයක සිට මාර්ගය පිළිසකර කිරීමේ කටයුතු සිදු නොවීමෙන් රථ වාහන රියදුරන් මෙන්ම මගීන් ද දැඩි අපහසුතාවයට පත්ව තිබෙනවා .ප්‍රදේශවාසීන් පවසන්නේ මෙය කඩිනමින් පිළිසකර කර දෙන ලෙසයි .