0

ඇදහැලෙන වැසි හේතුවෙන් ගාල්ල ප්‍රදේශයේ මාර්ග කිහිපයක් ජලයෙන් යට වෙයි


අප යුරිපෝටර් නුවන් ජානක සඳහන් කළේ ඊයේ රාත්‍රීයේ සිට ඇද හැලෙන වර්ෂාව හේතුවෙන් මෙලෙස මාර්ග කිහිපයක් ජලයෙන් යට ව ඇති බවයි .අද උදැසන කාලයේ දී ගාල්ල කරාපිටිය මාර්ගයේ දංගෙදර ප්‍රදේශයෙන් මාර්ගය ජලයෙන් යට ව තිබුණා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *