0

අවධානය යොමු නොවුණොත් අනතුරක් අතළඟ


නුගේගොඩ පරණ කැස්බෑව මාර්ගයේ කට්ටිය මංසන්ධිය අසළ මෙම මාර්ගය අලුත්වැඩියා කොට මාස කිහිපයක් පමණක් ගත වී ඇති අතර මේ වන විට මාර්ගයේ එක් ස්ථානයක් ගිලා බැස තිබෙනවා . ගිලා බැසීමට ලක් වූ එම ස්ථානයේ අනතුරක් ඇති වීමේ අවදානමක් ඇති බව ප්‍රදේශවාසීන් පෙන්වා දෙනවා.ඔවුන් චෝදනා කරන්නේ නිසි ලෙස මාර්ගය අලුත්වැඩියා කර නොමැති බවයි .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *