0

නාවින්න ප්‍රදේශයේදී මොටර් රථ දෙකක් මුහුණට මුහුණ ගැටෙයි

ඊයේ රාත්‍රී 10.30 ට පමණ මොටර් රථ දෙකක් මුහුණට මුහුණ ගැටීමෙන් අනතුර සිදු වුයේ නාවින්න ප්‍රදේශයේදී .අනතුරින් මොටර් රථ දෙකකටම අලාබහානි සිදුව තිබේනවා.බව අප යුරිපෝටර් සඳහන් කළේ අනතුරින් කිසිවෙකුට තුවාල සිදුව නැති බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *