0

මහඔය දී වේගය පාලනය කර ගැනීමට නොහැකි වීමෙන් ලොරි රථයක් මාර්ගයෙන් ඉවතට

අම්පාර නුවර ප්‍රදාන මාර්ගයේ මහඔය, හරස්ගල  ප්‍රදේශයේදී අද සවස 4.30 පමණ මෙම අනතුර සිදු ව තිබෙනවා. ලොරි රථයක් වංගුවකදී පාලනය කරගත නොහැකිව මාර්ගයේ ගමන් කරමින් තිබූ ටිපර් රථ දෙකක වැදී මාර්ගයෙන් ඉවතට ගොස් මෙම අනතුර සිදු ව තිබෙනවා අනතුරෙන් රියැදුරු බරපතල තුවාල ලබා තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *