0

දඹුල්ල – හබරණ ප්‍රධාන මාර්ගයට ගහක් කඩා වැටීමෙන් ගමනාගමනයට බාධා.

අද සවස දඹුල්ල – හබරණ ප්‍රධාන මාර්ගයට ගසක් කඩාවැටී තිබේ.

යුරිපෝටර් කුමාර ඉහළගෙදර සඳහන් කළේ, දඹුල්ල – හබරණ ප්‍රධාන මාර්ගයේ පැල්වෙහෙර ප්‍රදේශයේ වාහන ගමනාගමනයට බාධා සිදුව තිබෙන අතර ත්‍රිරෝද රථයකට අලාභ හානි සිදුව ඇති බවයි.

මෙවනවිට දඹුල්ල මහා නගර සභාව ගහ කපා ඉවත්කිරීමට කටයුතු යොදා තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *