1

ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණය පුළුල් කරමින් ureport.lk නව වෙබ් පිටුවක් ලෙස එළිදකී

ශ්‍රී ලංකා මාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රය තුළ විප්ලවීය වෙනසක් සිදු කළ නිව්ස්ෆස්ට් යූරිපෝර්ට් කණ්ඩායමේ 54 වන සමුළුව අද උදෑසන කොළඹදී ආරම්භ විය.

මෙවර සමුළුව පැවැත්වෙන්නේ සීමාසහිත කැපිටල් මහරාජා සංවිධානයේ ශ්‍රවනාගාරයේදී ය.

දිවයිනම නියෝජනය වන පරිදි යූරිපෝර්ටර්වරුන් මෙම සමුළුවට එක්ව සිටිති.

අද පැවැත්වෙන සමුළුවේදී ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණය පිළිබඳ සහ නව මාධ්‍ය පිළිබඳ යූරිපෝටර්වරුන් දැනුවත් කළ අතර ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණය පුළුල් කරමින් ureport.lk නව වෙබ් පිටුවක් ලෙස එළි දැක් වුණා .

 

 

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *