0

යතුරු පැදියක ගැටුණු ත්‍රිරෝද රථය මාර්ගයෙන් ඉවතට


මාතලේ – රත්තොට මාර්ගයේ කලුතාවල ප්‍රදේශයේ රිය අනතුරක් සිදුවුනා.
ත්‍රිරෝද රථයක් යතුරු පැදිය ගැටී මාර්ගයෙන් ඉවතට ගොස් පෙරලීමෙන් අනතුරට පත්වුනා.
අනතුරින් ත්‍රිරෝද රථයේ රියැදුරු සුළු තුවාල ලබා ඇති බව අප ureporter සඳහන් කරා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *