0

කොල්ලුපිටියේදී වේගය පාලනය කරගත නොහැකි වූ මොටර් රථයක් මාර්ගයෙන් ඉවතට.

අද දහවල් 1.30 පමණ කොල්ලුපිටියේදී මෙම අනතුර සිදු ව තිබෙනවා.මාර්ගයේ ගමන් ගත් මොටර් රථයක්
රියදුරුට වේගය පාලනය කර ගැනීමට නොහැකි වීමෙන් මාර්ගයෙන් ඉවතට ගොස් නවතා තිබු තවත් මොටර් රථ දෙකකට ගැටී අනතුර සිදු වී තිබෙනවා.අනතුරෙන් රියදුරු තුවාල ලබා රෝහලට ඇතුලත් කර තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *