0

යතුරුපැදිකරුට මරු කැඳ වූ කැබ්රථ අනතුර

අම්පාර උහන මධ්‍යම කඳවුර මාර්ගයේ සිදු වූ අනතුරින් පුද්ගලයෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් ව ඇත.

වේගයෙන් ගිය කැබ්රථයක් ඉදිරිපසින් ආ යතුරුපැදයක සහ අත්ට්‍රැක්ටරයක ගැටී අනතුරක් සිදු විය.

මෙම අනතුරින් දෙදෙනෙකු තුවාල ලබා රෝහල්ගත කිරීමෙන් පසුව යතුරුපැදිකරු මිය ගියේ ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *