0

රියැදුරුට වේගය පාලනය කර ගැනීමට නොහැකි වීමෙන් ත්‍රීරෝද රථය මාර්ගය හරහා පෙරළෙයි


ඊයේ රාත්‍රී 8.30ට පමණ බලංගොඩ, ඇල්ලරාව ප්‍රදේශයේදී මෙම අනතුර සිදු ව තිබෙනවා.මාර්ගයේ ගමන් ගත් ත්‍රීරෝද රථයක් රියැදුරුට රථයේ වේගය පාලනය කර ගැනීමට නොහැකි වීමෙන් මෙම අනතුර සිදු වී ඇති අතර අනතුරෙන් දෙදෙනෙකු සුළු තුවාල තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *