0

හල්දුම්මුල්ල, ප්‍රදේශයේ කන්දක ඇති වූ ගින්න මැඩ පවත්වයි.


ඊයේ රාත්‍රී කාලයේ මෙම ගින්න හට ගෙන තිබෙනවා .අප යුරිපෝටර් ලක්මාල් වතුයාය සඳහන් කළේ අද අලුයම වන තෙක් පැවති මෙම ගින්න මැඩ පැවත්වීමට හල්දුම්මුල්ල වන සංරක්ෂණ ඒකකයේ නිළධාරීන් හා ප්‍රදේශවාසීන් එක් ව කටයුතු කළ බවයි .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *