0

කඩවත නගරයේ වෙළඳ සලක ගින්නක්


ඊයේ රාත්‍රී 10.40 පමණ මෙම ගින්න හට ගෙන තිබෙනවා. ඇතිවූ ගින්න හේතුවෙන් වෙළඳ සලට දැඩි හානි සිදු ව තිබෙන අතර ගින්න මැඩ පැවත්වීම සඳහා ගම්පහ මහ නගර සභා ගිනි නිවීම් ඒකකය හා කඩවත පොලීසිය මෙන්ම ප්‍රදේශවාසීන් ද එක් ව කටයුතු කර තිබෙනවා.මෙහි වැඩි දුර පරීක්ෂණ කඩවත පොලීසිය මගින් සිදු කරනු ලබනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *