0

දිවුලපිටියේදී කන්ටේනර් රථයක් මාර්ගයෙන් ඉවතට පෙරළෙයි


අද අලුයම කුරුණෑගල, කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ දිවුලපිටිය උළුකඩේ ප්‍රදේශයේදී මෙම අනතුර සිදු ව තිබෙනවා.ඉදිරියෙන් පැමිණි රථයකට ඉඩ දීමට යාමේදී මාර්ගයෙන් ඉවතට ගොස් පෙරළීමෙන් මෙම අනතුර සිදු ව ඇති අතර මාර්ගයේ දුරකතන රැහැන් කණුවකට ද හානි සිදු ව තිබෙනවා .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *