0

පැල්වෙහෙර ප්‍රදේශයේදී මාර්ගයෙන් ඉවතට විසි වූ වෑන් රථය ගිනි ගනී.අනතුරෙන් දෙදෙනෙකු රෝහලේ


දඹුල්ල – හබරණ ප්‍රධාන මාර්ගයේ පැල්වෙහෙර ප්‍රදේශයේදී මෙම අනතුර සිදු ව තිබෙනවා. මාර්ගයේ ගමන්ගත් වෑන් රථය ඉදිරයෙන් ගමන් ගත් මෝටර් රථයක ද ගැටී මාර්ගයෙන් ඉවතට ගොස් මෙලෙස අනතුරකට ලක් ව තිබෙනවා. අසළ වෙළදසලකට හානි වූ අතර අනතුරකට ලක් වූ වෑන් රථය ගිනි ගෙන තිබෙනවා.අනතුරින් තුවාල ලැබූ වෑන් රථයේ දෙදෙනෙකු දඹුල්ල මූලික රෝහලට ඇතුලත් කර තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *