0

හයිලෙවල් මාර්ගයේ නුගේගොඩ ගුවන් පාලම ආසන්නයේ නලයක ජල කාන්දුවක්


http://www.ureport.lk/wp-content/uploads/2019/02/kurunegala2-1.jpg
කණ්ඩලමේදී ලොරියක් හා ත්‍රීරෝද රථයක් ගැටී අයෙක් රෝහලේ (CCTV)
http://www.ureport.lk/wp-content/uploads/2019/01/kurunegala1.jpg
ත්‍රීරෝද රථයක, යතුරුපැදියක් හා පාපැදියක් ගැටෙයි
http://www.ureport.lk/wp-content/uploads/2019/01/kurunegala-2.jpg
මාර්ගයෙන් ඉවතට ගිය මෝටර් රථය වෙලට පෙරළෙයි

පසුගිය 10 වන දින හයිලෙවල් මාර්ගයේ නුගේගොඩ ගුවන් පාලම ආසන්නයේ ජල නලයක් පුපුරාගොස් ජල කාන්දුවක් හටගෙන තිබුනා.

අදට දින 2 ක් ගත වී ඇති නමුත් මෙම ස්ථානයේ අලුත්වැඩියා කටයුතු ආරම්භ කර නොමැති අතර ජලය ගලා යන බව අප ureporter සදහන් කරා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *