0

හයිලෙවල් මාර්ගයේ නුගේගොඩ ගුවන් පාලම ආසන්නයේ නලයක ජල කාන්දුවක්


http://www.ureport.lk/wp-content/uploads/2018/08/Capture11-2.jpg
දර්ගා නගරයේ ක්‍රීඩාංගනයකට කසළ බැහැර කිරීමක් හේතුවෙන් ප්‍රදේශවාසීන් නොසතුටෙන්
http://www.ureport.lk/wp-content/uploads/2018/08/Capture-8.jpg
අද උදෑසන පැවති වර්ෂාව හා තද සුළං හේතුවෙන් පොල්ගහවෙල ප්‍රදේශයේදී මාර්ගයට ගස් කඩා වැටීමකින් රථ වාහන ගමනාගමනයට බාධා වූ අයුරු
http://www.ureport.lk/wp-content/uploads/2018/07/Capture.jpg
මාතලේ, මාබේරිය ප්‍රදේශයේ සුදු ගඟ හරහා ඇති පාලමේ ගමනාගමනය අවදානමක

පසුගිය 10 වන දින හයිලෙවල් මාර්ගයේ නුගේගොඩ ගුවන් පාලම ආසන්නයේ ජල නලයක් පුපුරාගොස් ජල කාන්දුවක් හටගෙන තිබුනා.

අදට දින 2 ක් ගත වී ඇති නමුත් මෙම ස්ථානයේ අලුත්වැඩියා කටයුතු ආරම්භ කර නොමැති අතර ජලය ගලා යන බව අප ureporter සදහන් කරා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *