0

බේරුවල ප්‍රධාන මාර්ගය අසල ඇති ප්‍රදේශයක ගින්නක්.(29.08.18)


ඊයේ රාත්‍රී 8 පමණ ගාල්ල කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ බේරුවල ප්‍රදේශයේ මාර්ගය ආසන්නයේ ගින්නක් හට ගෙන තිබෙනවා. මාර්ගය අසළ ඇති කැළෑබද කොටසක මෙම ගින්න ඇති වී ඇති අතර ගින්න මැඩපැවත්වීමට ප්‍රදේශවාසීන් කටයුතු සිදු කරනු ලැබුවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *