0

වත්තේගම දුං ඔය පාලම ආසන්නයේදී බස් රථ 3ක් අනතුරක


අද උදෑසන වත්තේගම මාතලේ ප්‍රධාන මාර්ගයේ දුං ඔය පාලම ආසන්නයේදී රිය අනතුරක් සිදු ව තිබෙනවා. .වත්තේගම දෙසට ගමන් ගත් බස් රථයක් හා එම මාර්ගයේ මාතලේ දෙසට ගමන් ගත් බස් රථයක් එකිනෙක ගැටීමෙන් මෙම අනතුර සිදු වී ඇති අතර පසු පසින් පැමිණි ලංගම බස් රථය ඉදිරියේ ගමන් ගත් බස් රථයේ ගැටී තිබෙනවා.අනතුරෙන් හය දෙනෙකු පමණ තුවාල ලබා වත්තේගම රෝහලට ඇතුලත් කර තිබෙනවා .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *