0

මාතර කතරගම ප්‍රධාන මාර්ගයේ කැබ් රථයක් ටිපර් රථයක ගැටෙයි.


අද අලුයම 4.30 පමණ මාතර කතරගම ප්‍රධාන මාර්ගයේ තංගල්ල මහවෙල ප්‍රදේශයේ රිය අනතුරක් සිදු වුණා. මාර්ගයේ ගමන් ගත් කැබ් රථයක් රියදුරුට නින්දා යාම හෙතුවෙන් ටිපර් රථයක ගැටී මෙම අනතුර සිදුව තිබේනවා .අනතුරෙන් කැබ් රථයකට හානි සිදුව තිබේනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *