0

මාපලගම – පිටිගල මාර්ගයේ යතුරු පැදි දෙකක් එකිනෙක ගැටීමෙන් පුද්ගලයෙකු කරාපිටිය මහ රෝහලට.

අද උදැසන 08 ට පමණ මාපලගම – පිටිගල මාර්ගයේ තල්ගස්වල නගරයට ආසන්නව යතුරු පැදි දෙකක් එකිනෙක ගැටීමෙන් මෙම අනතුර සිදු ව තිබෙනවා.ප්‍රධාන මාර්ගයේ ගමන් ගත් යතුරුපැදියක් අතුරු මාර්ගයේකින් පැමිණි යතුරුපැදියක ගැටී මෙම අනතුර සිදු වී තිබෙනවා .අප යුරිපෝටර් සඳහන් කළේ එක් පුද්ගලයෙකු බරපතල තුවාල ලබා කරාපිටිය මහ රෝහලට ඇතුලත් කර ඇති බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *