0

රියැදුරුට නින්ද ගිය මෝටර් රථය බස් නැවතුමේ නවතියි


අද අලුයම කෑගල්ල කරවනැල්ල ප්‍රදේශයේදී රිය අනතුරක් සිදු ව තිබෙනවා. මාර්ගයේ ගමන් ගත් මෝටර් රථයක් රියැදුරුට නින්ද යාම හේතුවෙන් මාර්ගයෙන් ඉවතට ගොස් අසළ බස් නැවතුම්පළක ගැටී තිබෙනවා. අනතුරෙන් බස් නැවතුම්පළට දැඩි හානි සිදුව තිබෙනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *