0

පැලවත්තේ පෞද්ගලික රෙදිපිළි වෙළෙඳ සැලක ගින්නක්


බත්තරමුල්ල, පැලවත්ත ප්‍රදේශයේ පිහිටි ප්‍රධාන පෙළේ රෙදිපිළි වෙළෙඳ සැලක ගින්නක් හටගෙන තිබේ.
ගිනි නිවීම් සේවා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ, ගින්න නිවා දැමීම සඳහා සේවා රථ 3 ක් පිටත්කර යැවූ බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *