0

රියැදුරුට නින්ද යාමෙන් ලොරි රථය විදුලි රැහැන් කණුවක ගැටෙයි

රියැදුරුට නින්ද යාමෙන් ලොරි රථය විදුලි රැහැන් කණුවක ගැටෙයි.
පුත්තලම කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ මුන්දලම ප්‍රදේශයේදී රියැදුරුට නින්ද යාම හේතුවෙන් ලොරි රථයක් අනතුරට පත් ව තිබෙනවා.අප යුරිපෝටර් ධර්මවික්‍රම හේරත් සඳහන් කළේ ලොරි රථය මාර්ගයෙන් ඉවතට ගොස් විදුලි රැහැන් කණුවක ගැටී ඇති බවයි.මේ හේතුවෙන් එම ප්‍රදේශයේ විදුලිය ද බිඳ වැටී ඇති බවයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *