0

දුරකතන රැහැනක පැටළුණු බස් රථය මාර්ගයෙන් ඉවතට


අද අළුයම 1ට පමණ හම්බන්තොට ලුණු ලේවාය මාර්ගයේ දී මෙම අනතුර සිදු ව තිබෙනවා.මාර්ගය අසළ තිබූ ගසත් දුරකතන රැහැන් මතට කඩා වැටී මාර්ගය අවහිර ව තිබූ අවස්ථාවේ දී මාර්ගයේ ධාවනය වූ බස් රථයක් මාර්ගයෙන් ඉවතට ගොස් මෙම අනතුර සිදු වුණා.යුරිපෝටර් රොෂේන් විශ්වජිත් සඳහන් කළේ අනතුරින් දුරකතන රැහැන් කණු කිහිපයකට ද හානි සිදු ව ඇති බවයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *