0

අම්පාර, කරංගාව ප්‍රදේශයේ නිවාස හානි කළ සද්ධන්තයා අල්ලා ගැනෙයි


අප යුරිපෝටර් ගීත් අමින්ද සඳහන් කළේ අම්පාර කරංගාව ප්‍රදේශය ආශ්‍රිතව මෙම වන අලියා ගම් වැදීම හේතුවෙන් ප්‍රදේශවාසීන් දැඩි පීඩාවකට පත් ව ඇති බවයි.ඊයේ පස්වරුවේ සිදු කළ මෙහෙයුමකින් පසු වන අලියා කොටු කර ගැනීමට හැකිව තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *