0

රජරට රැජින දුම්රියේ ගැටුණු වන අලියා මරු තුරුළට


අඹන්පොල සහ ගල්ගමුව අතර ගැටදිවුල ප්‍රදේශයේදී දුම්රියක ගැටී බරපතළ තුවාල ලබා සිටි වන අලියෙකු ජිවිතක්ෂයට පත්ව තිබේ.අනතුරට පත් වන අලියාට ප්‍රතිකාර කටයුතු සිදු කළත් වන අලියාගේ ජීවිතය බේරා ගැනීමට නොහැකි විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *