0

තවලම්තැන්නේදී වෑන් රථයක් ප්‍රපාතයට


අද උදෑසන මහනුවර – නුවරඑළිය මාර්ගයේ තවලම්තැන්න ප්‍රදේශයේදී රිය අනතුරක් සිදු වුණා. මාර්ගයේ ගමන් ගත් වෑන් රථයක් මාර්ගයෙන් ඉවතට ගොස් අඩි 20 ක පමණ ප්‍රපාතයකට පෙරළීමෙන් මෙම අනතුර සිදු වුණා .අනතුරෙන් කිසිදු පුද්ගලයෙකුට හානි සිදු වී නොමැත

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *