0

උඩවලවදී වෙඩි තබා ඝාතනය කළ ඇතකුගේ සිරුරක් හමු වෙයි.


උඩවලව වනෝද්‍යානයේ උඩවලව ජලාශයට ආසන්නව මෙම ඇතාගේ සිරුර හමු වී තිබෙනවා.වනජීවි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් චන්දන සූරියබණ්ඩාර මහතා සඳහන් කළේ, අද අලුයම මෙම ඝාතනය කර ඇති බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *