0

කුරුණෑගල නාරම්මලදී ත්‍රීරෝද රථයක් පෙරළී තිදෙනෙකු තුවාල


අද උදෑසන 7.30ට පමණ කුලියාපිටිය කුරුණෑගල මාර්ගයේ නාරම්මල ප්‍රදේශයේදී මෙම අනතුර සිදු ව තිබෙනවා. මාර්ගයේ ගමන් ගත් ත්‍රීරෝද රථයක් රියැදුරුට නින්ද යාම හේතුවෙන් මාර්ගයෙන් ඉවතට ගොස් පෙරළී යාමෙන් අනතුර සිදු ව ඇති අතර තිදෙනෙකු තුවාල ලබා තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *