0

ගමන වෙනස් වූ යතුරුපැදිය කාණුවට (CCTV)


මෙම අනතුර සිදු ව තිබෙන්නේ මාතර – තිස්ස ප්‍රධාන මාර්ගයේ මහවෙල ප්‍රදේශයේදී .අප යුරිපෝටර් සුරේන් අවන්ත සඳහන් කළේ මාර්ගයේ ගමන් ගත් යතුරුපැදිය මාර්ගයෙන් ඉවතට ගොස් අසළ කාණුවට වැටී මෙම අනතුර සිදු වූ බවයි.අනතුරෙන් යතුරුපැදිකරු සුළු තුවාල ලබා තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *